Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και των στοιχείων από την εφαρμογή του Solvency II, οι εταιρείες και η ασφαλιστική αγορά θέτουν νέους στόχους έχοντας να αντιμετωπίσουν επίσης νέες προκλήσεις, όπως είναι η νέα ψηφιακή εποχή, η διάθεση των προϊόντων (IDD), η εξεύρεση νέων καναλιών διανομής και ισοδύναμων μέτρων σε απάντηση στα νέα δημοσιονομικά μέτρα. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, η εφαρμογή του κανονισμού για νέα επενδυτικά προϊόντα PRIPs, το Brexit και άλλα.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Πίστη προσαρμοζόμενη με επιτυχία στο νέο μεταβαλλόμενο περιβάλλον με τις μηχανές της γεμάτες από καύσιμα, την κερδοφορία και την παραγωγή της να αυξάνεται, και την φερεγγυότητα της σε πολύ υψηλά επίπεδα καταθέτει τα επιχειρηματικά της σχέδια, σίγουρη για το μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 2009 έως και σήμερα, έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 53% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της. Επιπρόσθετα, έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.

H Ευρωπαϊκή Πίστη πραγματοποίησε χτες στο Χρηματισήριο Αθηνών ενημέρωση στα μέλη της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα αποτελέσματα χρήσης του 2016 και τις προοπτικές για το 2017.

Η εταιρεία  σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 27,9% στα 20,6 εκ. ευρώ, έναντι 16,1 εκ. ευρώ το 2015, ενώ η αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 3,0% στα 172,2 εκ. ευρώ, έναντι 167,2 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Επίσης, αύξησε την καθαρή της θέση κατά 18,6% στα 96,2 εκ. ευρώ, ή 15,1 εκ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2015, το Ενεργητικό της κατά  8,9% στα 386,6 εκ. ευρώ, έναντι 355,0 εκ. ευρώ της χρήσης 2015.

Επιπλέον, τις ασφαλιστικές της προβλέψεις κατά 6,3% στα 266,7 εκ. ευρώ, έναντι 250,8 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης. Οι επενδύσεις της αυξήθηκαν στα  304,4 εκ. ευρώ, έναντι 279,9 εκ. ευρώ το 2015.

Τέλος, η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της έφτασε στο 4,9%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 425.

Στην παρουσίαση η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του 2016 ενημέρωσε και για την πορεία της μετοχής, για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή και παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές της για το 2017

Έχοντας ήδη θέσει τις βάσεις σε γερά θεμέλια, η Ευρωπαϊκή Πίστη στοχεύει στην αύξηση καθαρής παραγωγής κατά 3,8%,  στην μείωση των γενικών εξόδων ως ποσοστό επί της παραγωγής κατά 0,5%, στην αύξηση των εσόδων επενδύσεων κατά 10 %, στην μείωση του κόστους πρόσκτησης κατά 0,5%, στην διατήρηση του συντελεστή ζημιών στα επίπεδα του 2016, στην διατήρηση της κερδοφορίας στα ίδια επίπεδα με το 2016, στην μείωση του συντελεστή ακυρώσεων κατά 0,5%.

Στους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πίστης όπως είχε αναφερθεί και στην συνέντευξη τύπου που παρέθεσε η ασφαλιστική πρόσφατα είναι: η διασφάλιση – μεγέθυνση της οντότητας της Εταιρίας και των συμφερόντων των μετόχων, των εργαζομένων και των ασφαλισμένων καθώς και η ανάδειξη της Εταιρίας ως εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών οργανισμών ως προς το μέγεθος, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το κοινωνικό πρόσωπο και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Μεταξύ των ποιοτικών στόχων η διατήρηση των υποδομών για την εφαρμογή της Solvency II που περιλαμβάνουν τη διενέργεια της άσκησης ORSA / FLAOR, τη διενέργεια stress test, την συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος RV Solvency για την έκδοση αναφορών, τη δημιουργία νέου 5ετούς Business Plan και την εμβάθυνση σε θέματα ρίσκου. Η συνέχιση της ανάπτυξης νέων μηχανογραφικών εφαρμογών και στην έναρξη της εκ βάθρων σχεδίασης του κλάδου Ζωής σε αρχιτεκτονική SOA. Η πλήρη λειτουργία του νέου μηχανογραφικού συστήματος αντιμετώπισης της απάτης SAS FRAUD.  Η δημιουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης πελατών. Η ενίσχυση του cross selling και της χρήσης του «Ασφαλιστικού Γονέα».

ΠΗΓΗ: www.insuranceworld.gr

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.