Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
  • Από Ιούλιος 20, 2020 17:00 μέχρι Ιούλιος 24, 2020 21:00
    Το θερινό σχολείο των εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων αποτελεί τη βάση για κάθε χημικό, τεχνολόγο τροφίμων, γεωπόνο ή συναφούς ειδικότητας ώστε να ανταπεξέλθει στην αγορά εργασίας. Το θερινό σχολείο παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες εκπαίδευσης ώστε να παράσχει στους αποφοίτους του την ουσιαστική ενδυνάμωση των γνώσεων τους και κατ’ επέκταση την ενίσχυση των βιογραφικών τους.
1 33 eventsfa5fb4992d7e6c762a0f147dd819caf7