Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Όπως κάθε χρόνο προτού τελειώσει το σχολικό έτος, έτσι και φέτος το Υπουργείο ανακοίνωσε την προθεσμία και τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές σε δημοτικά και νηπιαγωγεία.

Γονείς, αρχίστε να ετοιμάζετε όλα τα απαραίτητα χαρτιά (δεν είναι και λίγα!) γιατί θα μπορείτε να τα καταθέσετε από την επόμενη εβδομάδα.

Η προθεσμία, λοιπόν, για τη σχολική χρονιά 2018-2019 αρχίζει την Τετάρτη 2 Μαΐου και τελειώνει την Παρασκευή 18 Μαΐου. Δικαίωμα φοίτησης στην Α’ τάξη του Δημοτικού παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012 ενώ στα νηπιαγωγεία μπορούν να εγγραφούν όσα παιδιά κλείσουν τα 4 έτη μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.

Για την εγγραφή στα νηπιαγωγεία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

- Αίτηση εγγραφής- υπεύθυνη δήλωση

-  Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το νηπιαγωγείο μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool»

-  Αποδεικτικό στοιχείο, στο οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

-  Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

-   Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

-   Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Για την εγγραφή στα δημοτικά σχολεία, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Πιστοποιητικό γέννησης δήμου ή κοινότητας. Για την εγγραφή των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool»

- Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

- Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

- Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

- Πιστοποιητικό φοίτησης νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό (το πιστοποιητικό φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «βεβαίωση φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό). 

Όσον αφορά τις εγγραφές στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και σχολεία, ως χρόνος λήξης των κανονικών εγγραφών ορίζεται η προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μαθητών που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, δείτε τι προβλέπεται στις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά.

ΠΗΓΗ: www.mama365.gr

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.