Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

40352 espakinder 590

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2018-2019, καλό θα είναι να αρχίσετε να μαζεύετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, η προθεσμία αρχίζει 14 Ιουνίου 2018 στις 8 μ.μ. και λήγει στις 3 Ιουλίου 2018 στις 12 το βράδυ.

Όσον αφορά τα προσωρινά αποτελέσματα, θα ανακοινωθούν στις 22 Ιουλίου, η υποβολή των ενστάσεων θα γίνει από τις 23 Ιουλίου έως τις 25 Ιουλίου ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουλίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι:

-οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά

-κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει Α.Φ.Μ., που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή με τη διαπίστευση του TAXISnet

-η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή της αιτούσας

- τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. πρέπει να αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς

-από την παρούσα πρόσκληση εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α

-σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2018-2019, οι αιτούσες που διαμένουν στους 184 δήμους στους οποίους εφαρμόζεται δεσμεύονται ως προς την υποβολή της αίτησής τους.

Ωφελούμενες/νοι της δράσης είναι:

-μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή /και

-μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία

-άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια παιδιών.

-άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν οι ωφελούμενοι:

-να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

-να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες που διαθέτουν δελτίο ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργία.

- να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες δομών:

 Α. Βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, για βρέφη από 2 ή από 8 ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2018), και προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1 -30/9/2018), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).

Β. Βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών), συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2018), για προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1 -30/9/2018), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

Γ. Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Δ. Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τι ισχύει με το οικογενειακό εισόδημα

Οι μητέρες για να ενταχθούν θα πρέπει να έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ.

*Ο αριθμός των παιδιών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα ΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν προ-νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση μόνον για την κατηγορία θέσης Β3 (προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών των βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας) και για την κατηγορία θέσης Δ1 (παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία - ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

ΠΗΓΗ: www.mama365.gr

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.