Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2018 ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου 2018 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης ηλεκτρονικά

  • είτε μέσω μέσω on-line συστήματος (http://www.opekepe.gr/eae2018.asp) χωρίς κόστος
  • είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλοντος το κόστος που έχει ορίσει το ΚΥΔ

Η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι απαραίτητη για τη χορήγηση όλων των άμεσων ενισχύσεων (δικαιώματα, συνδεδεμένες, πρασίνισμα,  κλπ), των ενισχύσεων για τα μέτρα των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους καθώς και των ενισχύσεων των Μετρων του ΠΑΑ που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο (π.χ. νιτρορύπανση)

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στα εξής:

  • Ο αιτών έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή
  • Ο αιτών έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της
  • Ο αιτών έχει την αποκλειστική ευθύνη για την υπόδειξη στα ΚΥΔ της θέσης των αγροτεμαχίων του για την ψηφιακή απεικόνιση τους
  • Ο αιτών πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να διαθέτει τον ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων που δηλώνει

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη.

Σε περίπτωση που η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης υποβληθεί με καθυστέρηση από 1 μέχρι 25 ημέρες  δηλαδή από 16/5 μέχρι και 11/6/018 προβλέπεται μείωση του ποσού ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει ο ενδιαφερόμενος κατά 1% -3% για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Υποβολή αίτησης μετά την 11/6/2018 θεωρείται απαράδεκτη

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

http://agrolamia.gr/?p=2104

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.