Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το νέο Μέτρο της βιολογικής κτηνοτροφίας του ΠΑΑ 2014 – 2020, με αρχική κατανομή 15 εκ. € για τη Στερεά Ελλάδα.

Η πρόσκληση αφορά 2 δράσεις:

 • Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία (Δράση 11.1.2). Η δράση απευθύνεται στους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να εφαρμόσουν βιολογική κτηνοτροφία για πρώτη φορά, και
 • Διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία (Δράση 11.2.2). Η Δράση απευθύνεται σε κτηνοτρόφους που ήδη εφαρμόζουν βιολογικές πρακτικές και επιθυμούν να συνεχίσουν.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 19/03/2018 έως και 11/04/2018.

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για να ενταχθούν στο Μέτρο είναι να:

 • έχουν δηλώσει τους βοσκότοπους και το ζωικό κεφάλαιο στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το έτος 2017
 • κατέχουν νόμιμα  τους βοσκότοπους και το ζωικό κεφάλαιο κατά την ένταξη και κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης·
 • έχουν ζώα που θεωρούνται επιλέξιμα και πιο συγκεκριμένα βοοειδή άνω των έξι (6) μηνών ή αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα (12) μηνών
 • έχουν ενεργή σύμβαση με κάποιον από τους Οργανισμούς Ελέγχου & Πιστοποίησης  (μόνο για τη Δράση 11.2.2).

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι αιτήσεις θα υπερβούν το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Συνεπώς δε θα ενταχθούν στο Μέτρο όλοι οι κτηνοτρόφοι. Τα κριτήρια για την επιλογή και την ένταξη ανά δράση είναι:

Δράση 11.1.2.

 • Η ηλικία του κτηνοτρόφου. Κτηνοτρόφοι ηλικίας μέχρι και 30 ετών λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία. Κτηνοτρόφοι με ηλικία μεγαλύτερη των 54 ετών λαμβάνουν βαθμό 0.
 • Η έκταση που καλλιεργεί ο κτηνοτρόφος με βιολογικές ζωοτροφές. Για κάθε στρέμμα ο κτηνοτρόφος λαμβάνει 2,5 μόρια. Κτηνοτρόφοι με 40 στρέμματα και άνω λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία

Δράση 11.2.2.

 • Η χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής της βιολογικής κτηνοτροφίας. Ο κτηνοτρόφος λαμβάνει 10 μόρια για κάθε έτος που έχει εφαρμόσει το μοντέλο της βιολογικής κτηνοτροφίας. Κτηνοτρόφοι που εφαρμόζουν τη βιολογική κτηνοτροφία για 10 ή περισσότερα έτη λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία.
 • Η έκταση που καλλιεργεί ο κτηνοτρόφος με βιολογικές ζωοτροφές. Για κάθε στρέμμα ο κτηνοτρόφος λαμβάνει 2,5 μόρια. Κτηνοτρόφοι με 40 στρέμματα και άνω λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία
 • Η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη. Αν ο κτηνοτρόφος είναι εγγεγραμένος στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης λαμβάνει τη σχετική βαθμολογία.

Υπολογισμός ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ο κάθε παραγωγός καθορίζεται από

 • το είδος των ζώων,
 • τον αριθμό των Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ),
 • την πυκνότητα βόσκησης και
 • τη δράση στην οποία επιδιώκει να ενταχθεί .

Η ενίσχυση που αναφέρεται στην πρόσκληση δίνεται σε €/ha/έτος για διάφορες κατηγορίες ζώων και αφορά πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) ανά ha.

Για να εκτιμηθεί η ενίσχυση που θα λάβει ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει:

Α) Τον συντελεστή μετατροπής του κάθε είδους ζώου σε Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου. Οι συντελεστές αυτοί παρουσιάζονται εδώ

Β) Την πυκνότητα βόσκησης η οποία προκύπτει διαιρώντας τον αριθμό των ΜΖΚ με την έκταση που δηλώνει

Στην περίπτωση που η πυκνότητα βόσκησης είναι μικρότερη του 1, η ενίσχυση ανά εκτάριο μειώνεται.

Στην περίπτωση που η πυκνότητα βόσκησης είναι μεγαλύτερη του 1, η ενίσχυση ανά εκτάριο (ha) αυξάνεται μέχρι μιας ορισμένης τιμής η οποία έχει οριστεί σε 1,29.

http://agrolamia.gr/?p=2128

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.