Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

“Ο σχεδιασμός των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων μιας πόλης, όπως των πλατειών, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου.

Κάθε κοινόχρηστος χώρος ή πλατεία κατασκευάζεται ή αναμορφώνεται με στόχο την ανάδειξή του σε πολυλειτουργικό χώρο, με τη δημιουργία ευχάριστων χώρων κίνησης, συνάντησης, ξεκούρασης, πληροφόρησης και αναψυχής λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιστορικά του χαρακτηριστικά.

Παράλληλα οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν ρυθμιστικό ρόλο όσον αφορά το μικροκλίμα της περιοχής και την ποιότητα του περιβάλλοντος της πόλης και ταυτόχρονα παρέχουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έρχονται σε άμεση επαφή με τα στοιχεία της φύσης.

Σήμερα, δυστυχώς, η Πλατεία Πάρκου δεν ικανοποιεί κανένα από τα παραπάνω κριτήρια. Θα περίμενε κανείς μία πλατεία σε ένα τόσο κεντρικό σημείο της Λαμίας να αποτελεί σημείο αναφοράς για πολίτες και επισκέπτες.

Είναι λοιπόν απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός από μηδενική βάση όλων εκείνων των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία της και την καθημερινή της εικόνα : Κυκλοφοριακές ροές οχημάτων και λεωφορείων, ύπαρξη πεζοδρόμων ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, περιβαλλοντικά φορτία, φύτευση, φωτισμός, πλάτη οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, υλικά και αρχιτεκτονική.

Η εξέταση παραδειγμάτων ευρωπαϊκών και ελληνικών πόλεων θα βοηθούσε στην υιοθέτηση επιλεγμένων πρακτικών που έχουν αποδειχτεί επιτυχείς.”

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.