Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

1safesima

Μετά από 20 και πλέον χρόνια εφαρμογής προγραμμάτων μέσω των οποίων προωθείται ο αγροτουρισμός ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της υπαίθρου, θεσπίστηκε το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού.

Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού χορηγείται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες υποδοχής φιλοξενίας ή και εστίασης με καταλύματα μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών εφόσον αυτές έχουν ιδρυθεί από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). 

Στην περίπτωση που η αγροτουριστική  επιχείρηση διαθέτει μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της μονάδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού μπορούν να λάβουν αγροκτήματα, καθώς και τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του αγροτουρισμού υποχρεούνται να αποκτήσουν το Ειδικό Σήμα μέχρι τις 31/12/2019.

Η καθιέρωση του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου τη σύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή και την προώθηση των τοπικών προϊόντων που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν.

Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα ο τουρισμός υπαίθρου και ο αγροτουρισμός στην Ευρώπη παρέχουν περίπου 6 εκατ. κλίνες, 500.000 καταλύματα και αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του συνόλου της ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής δυναμικότητας. Σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές υπηρεσίες, ο κλάδος του αγροτουρισμού δημιουργεί τζίρο πάνω από 100 δισ. ευρώ, ο οποίος διανέμεται κυρίως στην τοπική οικονομία και αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιβίωση και την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου.

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.