Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

xrimata 780x405

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λαμιέων ενημερώνει ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, από1 Ιανουαρίου 2019 ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑη αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, η οποία, μέχρι 31-12-2018 ασκούνταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, βάσει των διατάξεων  του άρθρου 94 παρ. 3 Κεφ. Β περ. 17 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Από την 1-1-2019 και εφεξής, η χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα καθώς και  η παράταση χορήγησης των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).

Η αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, καθώς και του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ.

Με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, τροποποιείται η μέχρι σήμερα διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και ορίζεται ότι:

  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
  • Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α.
  • Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα ΚΕ.Π.Α. και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
  • Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α
  • Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, πρώτου ή δεύτερου βαθμού, αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ

Συνεπώς, από 1-1-2019 και εφεξής, τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για 1η φορά, για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση χορήγησης προνοιακής παροχής, καθώς και τα άτομα που επιθυμούν τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος, θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων τους ή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Η πληρωμή για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα γίνει από τον ΟΠΕΚΑ και όχι από το Δήμο Λαμιέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΟΠΕΚΑ στα τηλέφωνα: 22313 - 55 316, 55 313, 55 322, 55 382.