Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

schoolhealthlogov1

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, πραγματοποιεί δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας, στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, από Λειτουργούς Υγείας του Νοσοκομείου.

Οι θεματικές ενότητες που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018-2019 και υλοποιούνται σε σχολεία του Νομού Φθιώτιδας από Ιατρούς, Νοσηλευτές, Μαίες, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Επισκέπτες Υγείας του Νοσοκομείου είναι οι ακόλουθες:

Α. E-BUG

(i. «Οι μαθητές στη χώρα των μικροβίων» Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου & ii. «Γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια», όλες οι τάξεις του Γυμνασίου.

Β. Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (Γυμνάσιο, Λύκειο)  

Γ. Προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

Ε. Πρόληψη και Διαχείριση της χρήσης καπνού στα σχολεία (Ε.1: «Ελλάδα ελεύθερη καπνού» (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄,Β΄,Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου)

ΣΤ. «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου», ΣΤ1. Η Πυξίδα του εαυτού μου (Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ Δημοτικού)

ΣΤ3. «Τεχνικές χαλάρωσης για την πρόληψη και τον έλεγχο του Στρες» (Γυμνάσιο και Λύκειο)

Ζ. «Ηλιακή Ακτινοβολία - Προστασία» (Όλες οι τάξεις του Δημοτικού)

Η. «Υγιεινή και προστασία των ματιών και της όρασης - Σ’ αγαπώ .... σαν τα μάτια μου» (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού,  όλες οι τάξεις Γυμνασίου)

Θ. «Η αξία της τρίτης ηλικίας - Κατανοώντας και φροντίζοντας τον Παππού και τη Γιαγιά» (Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού,  όλες οι τάξεις Γυμνασίου)

Ι2. «Πρόληψη Ατυχημάτων» (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού,  όλες οι τάξεις Γυμνασίου)

ΙΑ. «Πρόληψη Λοιμώξεων HIV/AIDS, Ηπατίτιδες» (Γ΄ τάξη Γυμνασίου και Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεις Λυκείου)

ΙΓ. «Υγιείς Αναπνοή - Αναπνέω Καθαρό Αέρα» (Νηπιαγωγείου, όλες οι τάξεις Δημοτικού και Α΄ τάξης Γυμνασίου)

Επίσης Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Επισκέπτες Υγείας, του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) που υπάγεται οργανικά και διοικητικά στο Γ.Ν.Λαμίας, παρουσιάζουν το πρόγραμμα «Το κουτσό αρκουδάκι», σε μαθητές Νηπιαγωγείου.

Οι εν λόγω δράσεις και παρεμβάσεις περιέχουν παρουσιάσεις, έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο διαβιβάσθηκε αρμοδίως από το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εγκρίθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Οι Λειτουργοί Υγείας του Νοσοκομείου έχουν πραγματοποιήσει ομιλίες και εισηγήσεις στους μαθητές:

  • του 5ου Δημοτικού Σχολείου  Λαμίας
  • του 15ου Δημοτικού Σχολείου  Λαμίας
  • του 24ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας-Αγίας Παρασκευής
  • του 1ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας
  • του 2ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας
  • του Δημοτικού Σχολείου Νέου Μοναστηρίου Δομοκού
  • του Δημοτικού Σχολείου Εκκάρας Δομοκού
  • του 18ου Νηπιαγωγείου Λαμίας,

ενώ προγραμματίζονται για τους μήνες από Μάρτιο έως και Μάιο του 2019, ομιλίες - εισηγήσεις και σε πολλά άλλα Δημοτικά Σχολεία Γυμνάσια και Λύκεια της Λαμίας, της Αμφίκλειας, της Αταλάντης, της Τιθορέας, της Μαλεσίνας, της Σπερχειάδας, της Μακρακώμης, της Ομβριακής, της Ελάτειας, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Καινούργιου, του Αχινού, των Ραχών.