Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

dsl

Η 14η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Αινιάνων 6) την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στις 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018  ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 2 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 3 : ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 4611/2019

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 5 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΧΓΟΥ 2017  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 6 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΧΓΟΥ 2018  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 7 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 8 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 6ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β' ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΧΑΛΚΟΜΑΤΑΣ".

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 10 : ΕΓΚΡΙΣΗ  Α.Π.Ε.  ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ