Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

MRI 1

Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 άρχεται η λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και νοσηλευομένων ασθενών του Γ.Ν. Λαμίας.

Μετά την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας με τον Γεώργιο Μπαρουξή, ιατρό Ακτινοδιαγνωστικής (με γνωστικό αντικείμενο εξειδικευμένο στον μαγνητικό τομογράφο) ενώ παραλλήλως 2 μόνιμοι ιατροί Ακτινοδιαγνωστικής του Νοσοκομείου Λαμίας εκπαιδεύονται για την άρτια κάλυψη του νέου τμήματος Μαγνητικού Τομογράφου.

Με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση του Γ.Ν. Λαμίας ολοκληρώνει τις αναγκαίες διαδικασίες, προκειμένου  όλοι οι χρήζοντες ανάγκης εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας της περιφερείας ευθύνης του Νοσοκομείου μας να μπορούν να εξυπηρετηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Λαμίας, με αρωγό σε κάθε προσπάθεια τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διαβεβαιώνει ότι κύριο μέλημά της αποτελούσε, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί πάντα η προάσπιση του δημοσίου αγαθού της υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, συναισθανόμενοι πλήρως την ευθύνη της ως Διοίκηση ενός Δημοσίου Νοσοκομείου, που εξυπηρετεί μια μεγάλη υγειονομική περιφέρεια.