Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

georgika proioda

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αυτό των «ελληνοποιήσεων» γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, με ερώτηση του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην ερώτηση του ο βουλευτής, παρουσιάζονται ως ελληνικά, προϊόντα που έχουν παραχθεί εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Το γεγονός αυτό έχει οδυνηρές συνέπειες στο εισόδημα των ελλήνων γεωργών και κτηνοτρόφων αφού προκαλείται μεγάλη μείωση της τιμής των προϊόντων, συνιστά παραπλάνηση των καταναλωτών και σε πολλές περιπτώσεις εγκυμονεί και κινδύνους για την υγεία τους.

Με βάση τα παραπάνω ο Γιάννης Οικονόμου ρωτάει τον υπουργό:

Ο όρος «ελληνοποίηση» είναι ενσωματωμένος στην εθνική νομοθεσία; Αν ναι σε ποιους νόμους ή ΚΥΑ αναφέρεται;

Ποιες και πόσες ελεγκτικές αρχές έχουν την αρμοδιότητα των ελέγχων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα;

Ποιες είναι οι διοικητικές και ποιες οι ποινικές κυρώσεις στις «ελληνοποιήσεις»;

Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και στην αναδιοργάνωση των μηχανισμών και των διαδικασιών ελέγχου σχετικά με το ζήτημα της «ελληνοποίησης» προϊόντων;

Περισσότερα...