Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

ds lamias

Η 3η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Αινιάνων 6), την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στις 18:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

   

Θέμα 1ο

Α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», Β) Έγκριση σύναψης μεταξύ του Δ.Λ.  και «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»,Γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 2ο

Αδελφοποίηση του Δήμου Λαμιέων με το Δήμο Σπάρτης και το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων. 

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 3ο

Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων για την συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Αγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 4ο

Ορισμός Προέδρου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 5ο

Ορισμός εκπροσώπου ( με τον αναπληρωτή του ) για τη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 6ο

Έγκριση της αριθμ. 3/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιεών με θέμα: « Έγκριση ενεργειών σε σχέση με μίσθιο ακίνητο, στην περιοχή ΄Αγ. Λουκάς, Λαμία».

Εισηγητής

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Αθανάσιος Ντούζγος

   

Θέμα 7ο

Έγκριση της αριθμ. 6/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων με θέμα: « έγκριση ενεργειών σε σχέση με μίσθιο ακίνητο, στην πλατεία Αγ. Αθανασίου, Γαλανέικα - Λαμίας».

Εισηγητής

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Αθανάσιος Ντούζγος

 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Θέμα 8ο

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ,οικ. έτους 2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 9ο

Αναμόρφωση του  Ο.Π.Δ. του Δήμου Λαμιέων , έτους 2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 10ο

Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4ο  τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 11ο

Περί «εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Κουμαριτσίου με δημοπρασία» 

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 12ο

Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού  ακινήτου στην Κοιν. Κωσταλεξιου

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 13ο

Κατάπτωση εγγυητικών μισθωτικών συμβάσεων

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 14ο

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 15ο

Περί «Τροποποίησης μισθωτικής σύμβασης» 

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 16ο

Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 17ο

Έγκριση τροποποίησης άρθρου 3 κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων - γυμναστηρίων του Δήμου Λαμιέων, περί μετονομασίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας σε  ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ <<ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ>>.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκκολος

 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα 18ο

Αντικατάσταση  εκπροσώπων στην Επιτροπή Πολιτιστικής και  Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Λαμιέων  

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

   

Θέμα 19ο

Έγκριση προγράμματος της Επιτροπής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2020

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 20ο

Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου του Τ.Δ. Θερμοπυλών

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

   

Θέμα 21ο

Προσθήκη ένταξης  τοπικών φορέων  στη  Γνωμοδοτική  Επιτροπή   Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 22ο

Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2020

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Συμβουλοσ κ. αθανάσιος Παπαχρήστος

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ  &  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 23ο

Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου στην Κοιν. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων και αποξήλωση κουβουκλίου

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 24ο

Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2020

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

   

Θέμα 25ο

Έγκριση αριθμού και θέσεων υδρονομικών οργάνων άρδευσης σε Κοινότητες  του Δήμου μας, για την αρδευτική περίοδο 2020.

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 26ο

Παράταση χρόνου ταφής

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 27ο

Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 398/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  ως προς το σκέλος της αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 28ο

Ορισμός Προέδρου και Μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  &  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

Θέμα 29ο

Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 30ο

Έγκριση Υψομετρικής Στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Κοιν. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 31ο

Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικών σχολείων & 17ΟΥ Νηπιαγωγείου» προϋπολογισμού 489.244,37 € 

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 32ο

Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 33ο

Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 34ο

Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 35ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές αποδυτηρίων και περιβάλλοντος χώρου γηπέδου στο Δ.Α.Κ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 36ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 37ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 38ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 39ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 40ο

Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Συντήρηση & επέκταση τσιμενταυλακων και τάφρων ΔΕ Λαμίας Υπάτης Γοργοποτάμου Λιανοκλαδιου».

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 41ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.