Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

ds lamias

Η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Αινιάνων 6), στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη στις 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των  θυρών [πλην των εκπροσώπων των  ΜΜΕ και ένας ανά μέσο], σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 1ο

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λαμιέων για την περίοδο 2020-2023 (Α’ Φάση).

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 2ο

Σύσταση Συμβουλίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Δήμο Λαμιέων.

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 3ο

Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 4ο

Παραχώρηση Χρήσης φορτηγού & επιβατικού αυτοκινήτου

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 5ο

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του "Συνδέσμου Ύδρευσης Ο.Τ.Α..  Ν. Φθιώτιδας από πηγές κανάλια Πύργου Υπάτης".

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 6ο

Περί «Απευθείας εκμίσθωση κυλικείων του Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας   στα πλαίσια του άρθρου 196 του Ν.4555/18»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 7ο

Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακίνητου στην κ. Κωσταλεξίου

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 8ο

Περί Αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων  επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19 .

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 9ο

Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθ. 369/2019 απόφασης του Δ.Σ. “περί ορισμού Αντιδημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου μας για τη διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών των κληροδοτημάτων αυτού

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 10ο

Έγκρισης   χορήγησης   οικονομικών   ενισχύσεων     ορφανοτροφείων   Λαμίας, «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» Αυτοτελούς   διαχείρισης –Δήμου Λαμιέων.

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 11ο

Παραχώρηση κοινοτικού ακινήτου (αποθήκης) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ανθήλης «Σύλλογος Ανάπτυξης και Προόδου Γυναικών Ανθήλης

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

   

Θέμα 12ο

Παραχώρηση κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δαμάστας στον Πολιτιστικό Σύλλογο "Πνευματικό Κέντρο Δαμάστας» και στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού «Κοιμήσεως της Θεοτόκου"

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

   

Θέμα 13ο

Παραχώρηση κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λυχνού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Λυχνιωτών «Ο Πλάτανος»

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 14ο

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων 2019

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 15ο

Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 16ο

Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου πλ. Πάρκου

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 17ο

Λήψη απόφασης για το έργο: Αποκατάσταση μαρμαροεπενδύσεων υφιστάμενου ηρώου & προσθήκη νέας μαρμάρινης επιγραφής πεσόντων

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 18ο

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

   

Θέμα 19ο

Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του Ν. 4497/2017 (Α΄171), σε περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος  κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

   

Θέμα 20ο

Πρόσληψη υδρονομέα στην Κοινότητα Λυγαριάς, για την αρδευτική περίοδο 2020

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημ. σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

   

Θέμα 21ο

Κατανομή ωρών για άρδευση από τη βρύση «Γιαννίτσαρη» της  Κοιν. Υπάτης για την αρδευτική περίοδο 2020

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημ. σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 22ο

Παράταση χρόνου ταφής

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 23ο

Ανάκληση της αριθμ. 87/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 24ο

Mετατόπιση δικτύου ΟΤΕ στα πλαίσια του έργου : "Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας"

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 25ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥΛΑΜΙΕΩΝ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 26ο

Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΓΟΡΟΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»  αναδόχου Στεργιόπουλου Χρήστου, προϋπολογισμού 425.000,00€,

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 27ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 28ο

Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 29ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου:«αποπεράτωση 3ου ορόφου δημαρχείου»

Εισηγητής

Δήμαρχος

   

Θέμα 30ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

Εισηγητής

Δήμαρχος