Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

ds lamias

Η 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων θα πραγματοποιηθεί στις  30 Σεπτεμβρίου 2020, Τετάρτη στις 19:00 με τηλεδιάσκεψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Θέμα 1ο

Ορισμός του αριθμού υπάλληλων που θα φέρουν τη στολή δικυκλιστών

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 2ο

Αύξηση ωρών απασχόλησης σε προσωπικό ΙΔΑΧ

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

 

 

Θέμα 3ο

Αύξηση ωρών απασχόλησης σε προσωπικό ΙΔΟΧ

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 4ο

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 5ο

Δωρεάν παραχώρηση τμήματος υπεδάφους της πλατείας πάρκου για εγκατάσταση υποσταθμού μέσης τάσης από ΔΕΔΔΗΕ

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 6ο

Δωρεάν παραχώρηση τάφου στον εκλιπόντα Καλαμπαλίκη Δημοσθένη

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 7ο

Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 8ο

Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 9ο

Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 10ο

Αμοιβή δικηγόρου – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 11ο

Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τη κάλυψη εξόδων θέρμανσης

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 12ο

Έγκριση   Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και  του Δήμου Λαμιέων» με αντικείμενο: « Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ.Δημήτριος  Τζούφλας

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 13ο

Έκφραση άποψης σχετικά με τον καθορισμό αριθμού οικόσιτων ζώων και πτηνών σε Κοινότητες της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 14ο

Παράταση χρόνου ταφής

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 15ο

Πρόγραμμα λειτουργίας λεωφορείου χωρίς οδηγό (πρόγραμμα FABULOS)

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 16ο

Οριστική απόφαση ονομασίας ανωνύμων οδών της Κοινότητας Ροδωνιάς (οικισμός Καρυάς) και της Κοινότητας Φραντζή

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 17ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 18ο

Παράταση προθεσμίας του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 19ο

Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 20ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒOΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 21ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 22ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 23ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 24ο

Παράταση Προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

 

 

Θέμα 25ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

Εισηγητής

Δήμαρχος