Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Την κατάργηση του επιδόματος αναπηρίας για άτομα με Αυτισμό στην Ελλάδα καταγγέλλει με Γραπτή του Ερώτηση στην Ευρωβουλή ο Πρόεδρος του Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Στην Γραπτή του Ερώτηση η οποία απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Νότης Μαριάς επισημαίνει ότι «η προστασία των δικαιωμάτων των ΑμεΑ είναι προτεραιότητα της ΕΕ. Με νομοθετήματα του Δεκεμβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018, η Ελληνική κυβέρνηση με αντιεπιστημονικά κριτήρια μείωσε το ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας του Αυτισμού από 67% σε 50%.

Δεδομένου ότι για ποσοστά αναπηρίας κάτω του 67% στην Ελλάδα δεν χορηγείται επίδομα αναπηρίας, με την νέα νομοθεσία και ιδίως τον ν.4512/2018 καταργούνται χιλιάδες επιδόματα ατόμων με Αυτισμό που μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν με ποσοστό 67% και άνω.

Το επίδομα αναπηρίας των ατόμων με Αυτισμό αποτελεί βασικό θεσμό πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα».

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Η νέα νομοθεσία, αποσκοπώντας στη διακοπή του επιδόματος αναπηρίας από χιλιάδες δικαιούχους ορίζει ως παράγοντες για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας την νοημοσύνη, την λειτουργικότητα και την ενηλικίωση τα οποία δεν μπορούν να μετρήσουν τον Αυτισμό και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το ποσοστό αναπηρίας του Αυτισμού.

Η νέα νομοθεσία παραβιάζει τις Συνθήκες της ΕΕ, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το δίκαιο της ΕΕ».

Για τους λόγους αυτούς ο Νότης Μαριάς καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα «προκειμένου να υποχρεωθούν οι Ελληνικές Αρχές να παύσουν να παραβιάζουν τα δικαιώματα των ατόμων με Αυτισμό και να αναγκαστούν να συνεχίσουν τη χορήγηση του επιδόματος αναπηρίας για Αυτισμό στους μέχρι πρότινος δικαιούχους».

 

 

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.