Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Με  απόφασή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας ανέθεσε στον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση καθήκοντα Συντονιστή της προσπάθειας διεκδίκησης  πανεπιστημίου Στερεάς και τον έθεσε Επικεφαλής της Ομάδας Επιστημονικής Τεκμηρίωσης .

Για την καλύτερη και αρτιότερη διεκπεραίωση του έργου συγκροτήθηκε [μετά από πρόταση των δημάρχων] Ομάδα Τεκμηρίωσης αποτελούμενη από τους:

Γ. Πανούση

Β. Μαστρογιάννη

Π. Λάμψα [η συμμετοχή του οποίου κρίθηκε πολλαπλώς αναγκαία διότι είναι Πρύτανης του ΤΕΙ]

Π. Ιακωβή

Γ. Παναγιάρη

Γ. Γερολούκα-Κωστοπαναγιώτου

Δ. Κατσούλη

Σήμερα μετά απο διαβουλεύσεις οριστικοποιήθηκε η πρόταση .


Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνουμε ένα μοντέλο Πανεπιστημίου-Δίκτυο, δηλαδή ενός Συνολικού Ιδρύματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πολυεδρικού, πολυτασικού, πολυμορφικού, πολυγλωσσικού, πολυερευνητικού και πολυδομικού. Προτείνουμε νέα γνωστικά αντικείμενα [οριζόντιας κι όχι κάθετης γνώσης], σπουδές με διαρθρωτικά προγράμματα, διατμηματικά μεταπτυχιακά, πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, αρχική εγγραφή των φοιτητών στη Σχολή κι όχι σε Τμήμα κ.λ.π.

Το σχεδιασθέν ΑΕΙ Στερεάς Ελλάδας [για την εσωτερική δομή του οποίου συνεκτιμήθησαν όλες οι ιστορικές αναφορές και τοπικές ιδιομορφίες] είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικότητας, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική κινητικότητα, τη δημογραφική ισορροπία και ζωτικότητα, τη μείωση της ελληνικής μετανάστευσης και τη διαχείριση/ένταξη των προσφύγων, τη συνεργασία ΑΕΙ/ΤΕΙ/Ερευνητικών Κέντρων και Παραγωγικών Μονάδων [στη λογική της Technopolis, δηλαδή συνδυασμού high technology, industrial complex, residential space] κλπ. Στη λογική αυτή θα πρέπει να ενταχθούν και τα διετή προγράμματα επαγγελματικής κατεύθυνσης αλλά κρίθηκε ότι είναι πολύ πρώιμο να συζητηθεί σ’ αυτό το στάδιο.

Eίναι αυτονόητο ότι η κατατεθείσα αρχική πρόταση μπορεί να βελτιωθεί και να επεκταθεί [ελπίζουμε χωρίς να χάσει τα βασικά της καινοτόμα χαρακτηριστικά] εφόσον το Υπουργείο Παιδείας την αποδεχθεί επί της αρχής, [επαν] ιδρύσει το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας [βλ. πειστική επιχειρηματολογία Π. Ιακωβή, μέλους της Ο. Τ] και ορίσει Διοικούσα Επιτροπή για τα περαιτέρω. Η Διοικούσα θα πρέπει ν’ αξιοποιήσει τους επιφανείς έλληνες καθηγητές [εσωτερικού κι εξωτερικού], οι οποίοι θα συμβάλλουν με τις γνώσεις και την πείρα τους στην καλύτερη δυνατή στελέχωση των Τμημάτων.

Ως προς το θέμα της χωροθέτησης, δηλαδή σε ποιές πόλεις θα έχουν έδρα τα Τμήματα, η Ο. Τ. θεωρεί ότι δεν αποτελεί αντικείμενο της εξουσιοδότησής της, αλλά απόφαση του Υπουργού μετά από εισήγηση της Διοικούσας. Η Ο. Τ. μπορεί πάντως να διαβεβαιώσει την πολιτική ηγεσία και τις τοπικές κοινωνίες ότι υπάρχουν, σε πολύ καλή κατάσταση, οι βασικές υποδομές για την άμεση λειτουργία Τμημάτων, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες υποδομές για λειτουργία e-university, e-learning, summer schools, καθώς και δομές για ειδικά σεμινάρια, σε πολλές πόλεις της Στερεάς. Το θέμα αυτό το είχε άλλωστε αξιολογήσει θετικά από το 2003 η σχετική Μελέτη σκοπιμότητας του Καθηγητή Κόνσολα. Έτσι η Στερεά Ελλάδα θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να καταστεί η Καρδιά του ακαδημαϊκού ιστού της χώρας.

Η Ομάδα Τεκμηρίωσης αισθάνεται, σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη τιμή που είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε αυτή την ακαδημαϊκά και κοινωνικά δίκαιη πρωτοβουλία, να μελετήσει και να καταθέσει αυτή την πρόταση. Οι σχετικές διαφοροποιήσεις των προτάσεων ορισμένων μελών της Ο. Τ, σε σχέση με την τελική πρόταση, αποδεικνύει τον πλούτο των ιδεών και την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των μελών στη Διοικούσα Επιτροπή.

Μετά από την κατάταξη, επεξεργασία, μελέτη, συγκερασμό, σύνθεση και ένταξη των προτάσεων των καθηγητών και ειδικών [Παράρτημα] [βλ. και χρησιμότατο συγκεντρωτικό πίνακα Γ. Γερολούκα-Κωστοπαναγιώτου, μέλους της Ο. Τ.] στο αρχικό σχέδιο, η τελική πρόταση, με συνεκτίμηση και αξιοποίηση όλου του υπάρχοντος υλικού, διαμορφώθηκε ως εξής:

ΔΕΛΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

•Τμήμα Πολιτισμών της Διασποράς και πολιτισμικών Γεωμπλόκων◦Ινστιτούτο Θρησκειών και Δογμάτων

◦Ινστιτούτο Παγκόσμιας Γεωγραφίας και Διεθνούς Οικονομίας

 [απορρόφηση πτυχιούχων σε δομές/υπηρεσίες Υπουργείου Εξωτερικών, διεθνούς διπλωματίας κλπ]

•Τμήμα Ιστορίας των Πολέμων και Ειρηνευτικών σπουδών◦Ινστιτούτο Θεωρίας της Ηγεσίας και της Στρατηγικής Διπλωματίας

◦Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων

 [απορρόφηση πτυχιούχων σε δομές/υπηρεσίες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΑΣΕΙ, κλπ]

 Λόγω του ειδικού αντικειμένου χρειάζεται μιά λεπτομερέστερη τεκμηρίωση.

Από τον Πελοποννησιακό πόλεμο(431-404 π. Χ) [Θουκυδίδης, Ξενοφών] μέχρι τους Παγκόσμιους πολέμους κι από τον Κλαούζεβιτς μέχρι τον Κονδύλη, το ιστορικοπολιτικό πλαίσιο Θεωρίας και Ερμηνείας των Πολέμων καθώς και η Στρατηγική σκέψη [Κ. Κολιόπουλος] πάντοτε ενδιέφεραν. Στη σημερινή πλανητική εποχή ο Πόλεμος ως υψηλή στρατηγική, ο Κυβερνοπόλεμος, η Διοίκηση και το Ηθικό, το λεγόμενο Security Dilemma αφορούν σε όλο το διεθνές σύστημα Ασφάλειας και τη Νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Η στρατηγική ανάλυση των ιστορικών αντιπαραθέσεων μέσα στο σύγχρονο Γεωπολιτικό περιβάλλον, απαιτεί νέες προσεγγίσεις ακόμα και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων σ’έναν αν-ισόρροπο κόσμο [Κ. Τσουκαλάς, Πόλεμος και Ειρήνη] όπου κάθε στιγμή η ειρηνική συνύπαρξη των λαών τίθεται σε κίνδυνο]
 
•Κέντρο Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της Ειρήνης και της Δημοκρατίας◦Ινστιτούτο Διεθνών Οργανισμών και Διεθνών σχέσεων

◦Ινστιτούτο Κινημάτων Ειρήνης, Συνεργασίας και Συνύπαρξης των Λαών

Μεταπτυχιακές σπουδές: Λογοτεχνία Ειρήνης και Πολέμου, Γεωπληροφορική

Summer schools: Ιστορία, Αρχαιολογία μεσογειακών λαών [δίγλωσσα]

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

•Τμήμα Μεταναστευτικών σπουδών κα μεταναστευτικής πολιτικής◦Ινστιτούτο Πληθυσμιακών και Δημογραφικών ερευνών

 [απορρόφηση πτυχιούχων σε δομές/υπηρεσίες Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής, Εσωτερικών, Δήμους κλπ]

•Τμήμα Κοινωνικής οικονομίας, ψηφιακής οικονομίας και Κοινωνικής διοίκησης◦Ινστιτούτο Ελεγκτικής και Λογιστικής

 [απορρόφηση πτυχιούχων σε Συνεταιρισμούς και σε δομές/υπηρεσίες Υπουργείων, Επιχειρήσεων κλπ]

Μεταπτυχιακά: Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας

Summer schools: Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΣΧΟΛΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

•Τμήμα Διαχείρισης αγροτικών προϊόντων και αγροτικής επιχειρηματικότητας◦Ινστιτούτο Πράσινης Καινοτομίας

•Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών μονάδων

◦Ινστιτούτο Τουριστικής πολιτικής και Εκπαίδευσης
 
• Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης [να επανέλθει από το Πάντειο]

 [απορρόφηση πτυχιούχων σε όλους τους τομείς παραγωγής]

 •Κέντρο Ερευνών και Τεχνολογίας [Τεχνολογικό πάρκο] ◦Ινστιτούτο διαχείρισης φυσικών πόρων και μεταλλευμάτων

◦Ινστιτούτο θαλάσσιας τεχνολογίας και ρύπανσης περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακά:Διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού

Summer schools: Ιαματικός τουρισμός, Εναλλακτικός τουρισμός, Αγροδιατροφή, Αξιοποίηση Γλυκών νερών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

•Τμήμα Βιο-τεχνολογίας◦Ινστιτούτο Γονιδίων και γονιδιακών προϊόντων

◦Ινστιτούτο Ανθρωπολογικής Διερεύνησης
 
•Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών◦Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικών εφαρμογών

◦Ινστιτούτο Εικονικής πραγματικότητας

[απορρόφηση πτυχιούχων σε ΜΜΕ, Επιχειρήσεις βιομηχανίας βιοτεχνολογίας, Δημόσιες υπηρεσίες, Ερευνητικά κέντρα, κ.λ.π.]

Μεταπτυχιακά: Μηχανικοί διεργασίας και Εφαρμοσμένων επιστημών, Μηχανικοί Επιστήμης των Υπολογιστών

Summer schools: Ειδικά θέματα Πληροφορικής, Αυτοματισμού

ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•Τμήμα Πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κινδύνων
 
•Τμήμα Αντεγκληματικής Πολιτικής και Αστυνομικών σπουδών

 [απορρόφηση πτυχιούχων σε δομές/υπηρεσίες Υπουργείων Προστασίας του πολίτη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Ψηφιακής τεχνολογίας]

Μεταπτυχιακά: Διαχείριση συστημάτων ασφάλειας, Κυβερνοασφάλεια

Summer schools: Διεθνής και Ευρωπαϊκή συνεργασία Ασφαλών πόλεων

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ

•Τμήμα Νοσηλευτικής [ήδη λειτουργεί στο ΤΕΙ]
 
•Τμήμα Φυσικοθεραπείας [ήδη λειτουργεί στο ΤΕΙ]
 
•Κέντρο Αποκατάστασης [ειδικά προγράμματα Προπονητικής, Λογοθεραπείας, Κινησιοθεραπείας κλπ]

[απορρόφηση στους οικείους κλάδους όπως σήμερα]

Μεταπτυχιακά: Ποιότητα ζωής ειδικών κατηγοριών

Summer schools: Θεραπευτικός και Ιαματικός Τουρισμός

ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

•Τμήμα σπουδών επιστημών Διαδικτύου
 
•Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και παραγωγής

 [απορρόφηση πτυχιούχων σε δομές/υπηρεσίες ΜΜΕ]

Μεταπτυχιακά: Εφαρμοσμένες επικοινωνίες, Διαχείριση κοινωνικών δικτύων

Summer schools: Τέχνες, Πολιτισμός, Επιστήμες-Αξιοποίηση τεχνολογίας για Εκπαίδευση

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

[ή ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΙΚΗΣ  ΙΔΕΑΣ]

•Ινστιτούτο Ιστορίας των Επιστημών

•Ινστιτούτο Τεχνών και Γραμμάτων της Κλασσικής εποχής [αρχαία ελληνική μουσική κλπ] και Αρχαιογνωστικές επιστήμες

•Ινστιτούτο Παγκόσμιας Μυθολογίας

•Ινστιτούτο Ιστοριογραφίας, Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας

•Ινστιτούτο σπουδών Μνήμης και Μνημείων

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο νέος homo universalis δεν κινείται μόνο στο πεδίο της ελευθερίας του λόγου, της κριτικής σκέψης, των ηθικών αξιών αλλά και στο πεδίο των κοινωνικών συναινέσεων για τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών. Το Πανεπιστήμιο συνιστά ένα δίαυλο ανάμεσα στην κοινωνία και στην τεχνο-επιστήμη, ανάμεσα στο Ωραίο, το Αληθές και το Δίκαιο, έναν ιμάντα μεταβίβασης ιδεών και απόψεων, ανατροφοδότησης της παράδοσης και διαμόρφωσης νέων συνειδήσεων.

Μέσα στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοσμογονία το ελληνικό Πανεπιστήμιο ψάχνει νέα ταυτότητα, νέο ρόλο, νέο ύφος, νέα αισθητική. Είμαστε πεπεισμένοι πως σε αυτή την κατεύθυνση το υπό σύσταση Δελφικό Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας έχει πολλά να προσφέρει, καθώς όλοι ευελπιστούμε να μην είναι ένα ακόμη Πανεπιστήμιο αλλά ένα Άλλο Πανεπιστήμιο.

To radiomemory.gr χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.