Μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Το Underwriter μελέτησε τις οικονομικές καταστάσεις του 2013 (01-01-2013 έως 31-12-2013) των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών και σας παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα τις 26 πιο κερδοφόρες εταιρείες (βάσει κερδών προ φόρων) για το 2013.

Περισσότερα...

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίθηκε στην πιεστική προσέγγιση κλαδικού ασφαλιστικού εντύπου και γνωστοποίησε τις θέσεις του για τον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Περισσότερα...

Επεκτείνουν τη συνεργασία τους Ευρωπαϊκή Πίστη και ΔΙΑΣ

Περισσότερα...

Ανοικτά ζητήματα που θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα με τον σχηματισμό της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές έχει η ασφαλιστική αγορά.

Περισσότερα...

Προφανώς, η περίπτωση του Ομίλου «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» δεν μπορεί να έχει συμβεί στην πραγματικότητα, σε αυτήν τουλάχιστον που έχει δομηθεί τα τελευταία 100 χρόνια στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στη χώρα μας.

Περισσότερα...

To Σχέδιο Τεχνικών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Solvency II

Περισσότερα...

Σε ανοικτή γραμμή με την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή βρίσκεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά

Περισσότερα...

ELEGXOSΣτοχευμένους ελέγχους σε βάθος ξεκίνησε η Τράπεζα της Ελλάδος “ξεσκονίζοντας» στην κυριολεξία τα οικονομικά στοιχεία τριών ασφαλιστικών εταιρειών, εστιάζοντας την προσοχή της καταρχήν στα αποθέματά τους σε ακίνητα.

Περισσότερα...